THONJE BANGALORE 

# 613, “NIRAV”, 

5TH MAIN, 4TH BLOCK

RAJAJINAGAR

BANGALORE

KARNATAKA: 560010

PH: 9035694301


THONJE CHENNAI

RUKMINI LAKSHMIPATHY RD 

BALAJI NAGAR, PUDUPET

KOMALEESWARANPET

EGMORE

CHENNAI : 600008

PH: 9884302127